Algemene beschrijving

Bezig zijn met de natuur heeft een heilzame werking. Het zet aan tot praten, roept herinneringen op en brengt mensen met elkaar in contact. Met Natuurcircus wil Veldwerk Nederland, in samenwerking met zorginstellingen, natuurbelevingsactiviteiten uitvoeren met bewoners van zorgcentra. Het doel is een bijdrage te leveren aan het woon- en leefgenot van ouderen. Met uw bewoners gaat u bijvoorbeeld collages of natuursieraden maken, natuurbingo spelen of een spannende buitenactiviteit doen. U maakt Natuurcircus helemaal speciaal als de ouderen tijdens de activiteiten geholpen worden door basisschoolleerlingen.

Doet u mee aan Natuurcircus, dan ontvangt u een handboek met voorbeeldactiviteiten. Veldwerk Nederland traint en coacht u en uw vrijwilligers bij het uitvoeren van drie natuurbelevingsactiviteiten. Tevens worden er jaarlijks trainingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij u met collega's van andere zorginstellingen uw ervaringen kunt uitwisselen.

Voor deelname of vragen neemt u contact op met Veldwerk Nederland 055 368 40 10 of u vult het contactformulier in.

oudere mevrouw met reejong